Цілі та проблематика. Журнал «Український журнал лісівництва та деревинознавства» – це науковий рецензований журнал, який публікує оригінальні дослідницькі та оглядові статті авторів з різних країн із широкого кола питань лісівництва та декоративного садівництва. Більше про це у розділі Цілі та проблематика.

Засновники видання: Національний університет біоресурсів і природокористування України, ТОВ «Наукові журнали».

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: КВ № 25127-15067 ПР від 17.02.2022.

Рік заснування: 2010.

Періодичність випуску: 4 рази на рік.

Мови видання: українська, англійська.

Головний редактор: 

Заступник головного редактора: Роман Дмитрович Василишин . Віктор Валентинович Миронюк.

Журнал включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України (накази МОН України від 28 грудня 2019 року № 1643 та від 30 листопада 2021 року № 1290). Галузі наук: сільськогосподарські, технічні, біологічні. Спеціальності: 206 - Садово-паркове господарство, 205 - Лісове господарство, 187 - Деревообробні і меблеві технології, 101 – Екологія, 091 – Біологія.

У редакційну колегію наукового журналу входять відомі українські та закордонні вчені. Інформація про повний склад розміщена в розділі Редакційна колегія.

Індексація. Журнал «Український журнал лісівництва та деревинознавства» індексується міжнародними базами даних та каталогами:

Google Scholar
Google Scholar logo
Index Copernicus
Index Copernicus logo
Фахові видання України
Фахові видання України logo
НБУ ім. В.І. Вернадського
НБУ ім. В.І. Вернадського logo
BASE
BASE logo
MIAR
MIAR logo
AGRIS
AGRIS logo